Học viện Quản lý giáo dục họp triển khai công tác bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng, Hiệu phó trường phổ thông và hơn 70.000 CBQL CSGDPT năm 2020

Ngày 17/06/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Cập nhật thông tin Tuyển sinh đại học năm 2020 của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh và các em học sinh Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2020 của Học viện

Triển khai hỗ trợ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình GDPT 2018

Hội nghị “Triển khai hỗ trợ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018” diễn ra ngày 6/6, tập trung trao đổi, góp ý khung nội dung giáo dục địa phương, xây dựng quy trình phối hợp thống nhất, với mục tiêu mỗi tỉnh có 1 bộ tài ...

Chương trình ETEP (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tập huấn về phát triển tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản ...

Tiếp nối thành công của việc triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019, ngày 28-30/05/2020, Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo- Tập huấn phát triển tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán ...

Hội thảo triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 18/5, Bộ GDĐT tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Quy chế bồi dưỡng thường xuyên, cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên thuộc chương trình ETEP; kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020.