Ngày đăng 16/08/2019 | 02:08 AM 

Tập huấn kỹ năng truyền thông về giáo dục: Truyền thông về ETEP đến giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

(Naem)  

Từ 10-11/8/2019, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị - Tập huấn Kỹ năng truyền thông về giáo dục. Hội nghị là một hoạt động nhằm triển khai công tác truyền thông ETEP 2019, trong đó chú trọng đến Truyền thông về ETEP đến giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong hội nghị - tập huấn lần này, cán bộ truyền thông tới từ các trường sẽ tiếp tục nghiên cứu theo nhóm các chủ đề: “Truyền thông về ETEP đến giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”, “Quản trị khủng hoảng truyền thông” Hội nghị - tập huấn lần đã đảm bảo nội dung ngắn gọn, đầy đủ, cách làm mới không theo hình thức giảng viên nói một chiều còn người học chỉ ngồi nghe. Trong chương trình, cán bộ truyền thông các trường sẽ trực tiếp tham gia thảo luận, làm bài tập nhóm, cùng nhau xây dựng cách tổ chức hoạt động truyền thông trực tiếp đến GV&CBQLCSGDPT và cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông về giáo dục.

Thông qua hội nghị - tập huấn, một số thông điệp chính về ETEP cần phải được chuyển tải trong các hoạt động, sản phẩm truyền thông về ETEP đã được giới thiệu tới cán bộ truyền thông tới từ các trường:

(I) Đội ngũ GV&CBQLCSGDPT được phát triển năng lực nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là mục tiêu hàng đầu của ETEP;

(II) GV&CBQLCSGDPT được hỗ trợ phát triển NLNN thường xuyên, tại chỗ bởi đội ngũ GV&CBQLCSGDPT cốt cán đã hoàn thành các khóa tập huấn của ETEP;

(III) GV&CBQLCSGDPT được hỗ trợ phát triển NLNN bởi các trường ĐHSP/HVQLGD tham gia ETEP với sự phối hợp với các Sở/Phòng Giáo dục và đào tạo;

(IV) GV&CBQLCSGDPT tự học, bồi dưỡng phát triển NLNN liên tục với sự hỗ trợ của hệ thông học tập trực tuyến LMS/TEMIS do ETEP thực hiện.

 

Chu Phan - Việt Linh (Tổ truyền thông HVQLGD)
Lượt xem: 213  |  Chia sẻ: 0