Ngày đăng 28/11/2019 | 12:00 AM 

Sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán như thế nào?

(Naem) Ngày 28-30/11/2019, tại Tp Hồ Chí Minh, BQL Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức Hội thảo – Tập huấn cho giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán.
Ngày 28-30/11/2019, tại Tp Hồ Chí Minh, BQL Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức Hội thảo – Tập huấn cho giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán. 

Sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Giám đốc BQL Chương trình ETEP phát biểu khai mạc.

Tham gia khoá tập huấn là 100 giảng viên chủ chốt của 8 trường đại học sư phạm chủ chốt tham gia Chương trình ETEP (Trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh và Học viên Quản lý Giáo dục).

Khoá tập huấn nhằm bồi dưỡng giảng viên quản lí giáo dục (QLGD) chủ chốt về sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán mô đun “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường Tiểu học/THCS/THPT” để triển khai tập huấn cho 4000 CBQLCSGDPT cốt cán và 70.000 CBQLCSGDPT đại trà trong cả nước, được thực hiện từ tháng 12/2019 và quý I năm 2020.

Khoá tập huấn nhằm bồi dưỡng giảng viên quản lí giáo dục (QLGD) chủ chốt về sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán mô đun “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường Tiểu học/THCS/THPT” để triển khai tập huấn cho 4000 CBQLCSGDPT cốt cán và 70.000 CBQLCSGDPT đại trà trong cả nước, được thực hiện từ tháng 12/2019 và quý I năm 2020.

Sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục phát biểu.

Sau khai mạc, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành trao đổi với học viên 1 số vấn đề mang tính thực tiễn trong hoạt động quản trị nhà trường đối với hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện các yêu cầu về quản lý chuyên môn, quản trị hoạt động GD theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

Phát biểu khai mạc Hội thảo - Tập huấn, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Giám đốc BQL Chương trình ETEP nhấn mạnh tầm quan trọng của khoá tập huấn. Sau đợt tập huấn này, toàn bộ tài liệu sẽ được đưa lên hệ thống, các thầy cô được cấp tài khoản báo cáo viên, để hướng dẫn, tương tác với người học và việc theo dõi đánh giá người học trên hệ thống.

Sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

Trong ba ngày, học viên được hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng CBQLCSGDPT CC Mô đun “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trường Tiểu học/THCS/THPT”, gồm các nội dung chính: Giới thiệu chương trình GDPT 2018 và yêu cầu, nhiệm vụ của CBQLCSGDPT trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trong trường phổ thông; Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Tiểu học/THCS/THPT theo chương trình GDPT 2018; Chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn ở trường Tiểu học/THCS/THPT trong thực hiện dạy học, giáo dục học sinh theo chương trình GDPT 2018, đặc biệt là chỉ đạo hoạt động dạy học, giáo dục lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 6 từ năm 2021-2022 và lớp 10 từ năm 2022-2023.

Sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán
Ban quản lý Chương trình ETEP Bộ Giáo dục (http://etep.moet.gov.vn)
Lượt xem: 256  |  Chia sẻ: 0