Ngày đăng 04/06/2020 | 12:00 AM 

Chương trình ETEP (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tập huấn về phát triển tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

(Naem) Tiếp nối thành công của việc triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019, ngày 28-30/05/2020, Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo- Tập huấn phát triển tài liệu module 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT).
GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cùng đoàn chuyên gia của Học viện tham dự Tập huấn với vai trò một trong 8 trường sư phạm, học viện tham gia Chương trình ETEP và là đầu mối triển khai bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Năm 2019, Học viện đã triển khai bồi dưỡng thành công module 1 cho hơn 4000 Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước và nhận được những phản hồi hết sức tích cực.
Thông tin mô tả trong thẻ alt
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu khai mạc Chương trình Tập huấn
Thông tin mô tả trong thẻ alt

Thông tin mô tả trong thẻ alt
Thông tin mô tả trong thẻ alt
Thông tin mô tả trong thẻ alt
Truyền thông HVQLGD
Lượt xem: 371  |  Chia sẻ: 0