Ngày đăng 23/12/2021 | 11:20 AM 

Học viện Quản lý giáo dục Khai mạc bồi dưỡng Module 04 cho hơn 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phổ thông thuộc Chương trình ETEP bằng hình thức trực tuyến

(Naem) áng ngày 13/10/2021, Học viện Quản lý giáo dục chính thức khai mạc chương trình bồi dưỡng module 04 “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở nhà trường phổ thông” cho hơn 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tại 63 tỉnh/thành trên cả nước bằng hình thức trực tuyến. Trong đợt 01 của Chương trình bồi dưỡng được khai mạc từ sáng 13/10 Học viện bồi dưỡng cho 204 cán bộ quản lý cốt cán thuộc các trường tiểu học tại 6 tỉnh Miền Bắc.
Thông tin mô tả trong thẻ alt
Thông tin mô tả trong thẻ alt

Khai mạc Chương trình bồi dưỡng cho hơn 4000 Hiệu trưởng/Hiệu phó trường phổ thông trên cả nước bằng hình thức trực tuyến tại Học viện Quản lý giáo dục

Tham dự Chương trình Khai mạc đợt bồi dưỡng tại Học viện Quản lý giáo dục có PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Đình Chuẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các giảng viên là chuyên gia cao cấp, giàu uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Đại diện Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng hơn 204 học viên đợt 01 tham dự thông qua hình thức trực tuyến.

Phát biểu Khai mạc chương trình bồi dưỡng, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ phụ trách chương trình ETEP tại Học viện trong việc khắc phục những khó khăn thuộc về bối cảnh chung, tổ chức thành công khóa bồi dưỡng, hoàn thành nhiệm vụ ETEP năm 2021 của Học viện, đảm bảo về mặt chất lượng cũng như tiến độ thời gian. Trong năm 2021-2022, tập thể sư phạm Học viện quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc Chương trình, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, làm tiền đề triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục.

Thông tin mô tả trong thẻ alt

GS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phổ biến tới các học viên cách thức tham gia bồi dưỡng trực tuyến bằng hệ thống LMS của Viettel


Thông tin mô tả trong thẻ alt
TS. Vũ Đình Chuẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo viên của Chương trình bồi dưỡng
Thông tin mô tả trong thẻ alt
ThS. Trương Vĩnh Bình, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Phụ trách Văn phòng ETEP Học viện Quản lý giáo dục
Thông tin mô tả trong thẻ alt

Truyền thông HVQLGD
Lượt xem: 8117  |  Chia sẻ: 0