Ngày đăng 29/12/2021 | 09:45 AM 

4000 hiệu trưởng, hiệu phó cốt cán hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng mô-đun 4

(Naem) 4000 hiệu trưởng, hiệu phó cốt cán đã hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng mô-đun 4 về “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở nhà trường phổ thông”.

Thông tin mô tả trong thẻ alt

Là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, GS Phạm Quang Trung Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục - cho rằng, mô–đun 4 có nội dung mang tính đặc thù. Tài liệu bồi dưỡng được xây dựng theo hướng tổ chức hoạt động học tập, đảm bảo định hướng phát triển năng lực cho cán bộ quản lý trở thành lực lượng cốt cán trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà tự bồi dưỡng nội dung này trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS).

Khoá bồi dưỡng theo công thức 7-2-7. Theo đó, học viên có 7 ngày tự học, tự bồi dưỡng thông qua tài liệu trên hệ thống LMS. Sau đó, học viên sẽ có 2 ngày học tực tiếp qua lớp học ảo. Tiếp đến, học viên có 7 ngày để làm bài tập cuối khoá.

Thông tin mô tả trong thẻ alt

Kết thúc khoá học, hầu hết các học viện đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc trao giấy chứng nhận cho các học viên chưa được thực hiện.

Admin
Lượt xem: 7704  |  Chia sẻ: 0