Mới !
4.000 cán bộ quản lý giáo dục cốt cán tập huấn về quản trị nhà trường

Ngày 2/12, Học viện Quản lý giáo dục đã khai mạc khóa tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019 trên cả nước.

Mới !
Bắt đầu tập huấn, bồi dưỡng 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục PT cốt cán

Trong khuôn khổ Chương trình ETEP, từ ngày 2 – 4/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp với BQL Chương trình ETEP, các Trường ĐHSP tham gia Chương trình ETEP, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 200 cán bộ quản lý giáo dục cốt cán cấp tiểu học của 4 tỉnh ...

Mới !
Học viện Quản lý giáo dục triển khai Chương trình Bồi dưỡng cho 4000 cán bộ quản lý giáo dục phổ ...

Thực hiện Công văn số 5380/BGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) cốt cán năm 2019 Hà Nội và Kế hoạch Bồi dưỡng CBQLCSGDPT trong Chương trình ETEP của Học viện, ngày 2 tháng 12 năm ...

Tập huấn công tác Kiểm định Chương trình đào tạo tại Học viện Quản lý giáo dục

Sáng ngày 23/11/2019, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã phối hợp với Trung tâm Kiểm đinh chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tập huấn về công tác Kiểm định Chương trình đào tạo cho các cán bộ giảng viên, chuyên viên phụ ...

Sử dụng tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán như thế nào?

Ngày 28-30/11/2019, tại Tp Hồ Chí Minh, BQL Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức Hội thảo – Tập huấn cho giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về sử dụng tài ...