Bộ Giáo dục sắp bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng và hơn 28.000 giáo viên cốt cán

Theo kế hoạch, tháng 9 Bộ sẽ bắt đầu triển khai bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và các tổ trưởng tổ chuyên môn; hết tháng 10 sẽ hoàn thành.

Tập huấn 700 giảng viên sư phạm về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hôm nay 1/8/2019, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cho đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, với mục tiêu bồi dưỡng nhân sự tham gia phát triển tài liệu và triển khai bồi dưỡng giáo ...

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới

Sáng 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ngân hàng Thế giới họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới

Học viện Quản lý giáo dục làm việc với Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật lần 04 của Ngân hàng Thế giới

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình ETEP (Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) tại Học viện Quản lý giáo dục, ngày 22/5/2019 Học viện đã ...