Tin tức sự kiện

Chương trình ETEP và những hiệu quả tích cực bước đầu

22/01/2022 | 12:21 AM
Ngày 10/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp khởi động đoàn hỗ trợ kỹ thuật cuối kỳ của Ngân hàng Thế giới (WB) với chương trình Phát triển các trường sư phạm ...
Trang tiếp