Tin tức sự kiện

Học viện Quản lý giáo dục: Vận dụng các phương pháp tiên tiến, hiện đại trong chương trình bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng/Hiệu phó phổ thông thuộc Chương trình ETEP

29/10/2020 | 12:00 AM
Từ ngày 26/10/2020, Học viện Quản lý giáo dục chính thức khởi động chương trình bồi dưỡng Module 02 “Quản trị nhân sự trong nhà trường phổ thông” cho hơn 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ...
Trang tiếp