Hoạt động chuyên môn

Học viện Quản lý giáo dục họp triển khai công tác bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng, Hiệu phó trường phổ thông và hơn 70.000 CBQL CSGDPT năm 2020

19/06/2020 | 03:46 PM
Ngày 17/06/2020, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Trang tiếp