Hoạt động chuyên môn

Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học cốt cán cho các tỉnh, thành phố phía Nam

25/12/2019 | 09:13 AM
Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hơn 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, hướng tới triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 19/12/2019 vừa ...
Trang tiếp