Ngày đăng 28/11/2019 | 03:00 PM 

Tập huấn công tác Kiểm định Chương trình đào tạo tại Học viện Quản lý giáo dục

(Naem) Sáng ngày 23/11/2019, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã phối hợp với Trung tâm Kiểm đinh chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tập huấn về công tác Kiểm định Chương trình đào tạo cho các cán bộ giảng viên, chuyên viên phụ trách đào tạo, đào tạo sau đại học của Học viện.
Quang cảnh buổi Tập huấn
Phát biểu khai mạc Chương trình Tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục khẳng định trong thời gian qua, Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI,… Qua đó, chất lượng đào tạo của Học viện không ngừng được nâng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu Khai mạc Chương trình Tập huấn
Trong thời gian tới, Học viện Quản lý giáo dục sẽ tiếp tục tiến hành kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng hy vọng chương trình Tập huấn sẽ góp phần hỗ trợ các cán bộ giảng viên, chuyên viên của Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển chương trình, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện Quản lý giáo dục.
Các cán bộ giảng viên, viên chức Học viện Quản lý giáo dục tham gia Tập huấn

Truyền thông ETEP HVQLGD
Lượt xem: 7611  |  Chia sẻ: 0