Ngày đăng 18/01/2022 | 01:58 AM 

Học viện Quản lý giáo dục họp với Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Naem) Ngày 18/01/2021, Học viện Quản lý giáo dục họp với Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiến độ thực hiện Chương trình theo thỏa thuận PA

Quang cảnh buổi họp

Tham dự buổi làm việc có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình ETEP Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Trưởng Ban Giám sát Chương trình ETEP Học viện; cùng các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Quản lý giáo dục.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Tổng kết việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP của Học viện Quản lý giáo dục trong năm 2020 cho thấy Học viện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra tất cả các nhóm nhiệm vụ trong thỏa thuận PA giữa Học viện và Ban Quản lý Chương trình ETEP, riêng nhóm nhiệm vụ bồi dưỡng cho các Hiệu trưởng/ Hiệu phó phổ thông trên cả nước, Học viện nhận được phản hồi về mức độ hài lòng của học viên đối với từng module từ 98-99%, và mức độ hài lòng của học viên đối với chương trình bồi dưỡng đạt 200% tiêu chí đề ra tại PA.

TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuyên gia Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Chương trình ETEP

ThS. Kim Mạnh Tuấn, Phụ trách Văn phòng ETEP Học viện Quản lý giáo dục

Thạch Thảo
Lượt xem: 7742  |  Chia sẻ: 0