Ngày đăng 15/11/2019 | 12:00 AM 

Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chỉ số KPIs cho một số vị trí việc làm của Học viện Quản lý giáo dục”

(Naem) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, vừa qua Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Quản lý giáo dục đã phối hợp với Chương trình ETEP (Chương trình Phát triển các Trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) tổ chức Hội nghị Tập huấn “Hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chỉ số KPIs cho một số vị trí việc làm của Học viện Quản lý giáo dục”.

                             Quang cảnh Hội nghị Tập huấn
Tham dự Hội nghị Tập huấn có GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện; ThS. Lê Thành Kiên, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Học viện; ThS. Nguyễn Thị Lại Giang, Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đông đảo cán bộ, viên chức Học viện Quản lý giáo dục.
GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục giới thiệu về KPIs
Phát biểu Khai mạc Hội nghị, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện đánh giá cao lợi ích của việc áp dụng bộ chỉ số KPIs trong quản lý nhân sự, cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành. KPIs (Key Perfomance Indicator)- chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty, đơn vị hay doanh nghiệp tư nhân.
Mục đích của việc sử dụng chỉ số KPIs trong đánh giá thực hiện công việc là nhằm đảm bảo cho người lao động thực hiện đúng các trách nhiệm trong bảng mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể, điều này góp phần cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc bởi vì các chỉ số KPIs mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể.
ThS. Nguyễn Thị Lại Giang, Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm vận dụng KPIs trong quản lý nhân sự
                                        Một số hình ảnh của Hội nghị


Truyền thông ETEP HVQLGD
Lượt xem: 7633  |  Chia sẻ: 0