Ngày đăng 21/07/2021 | 03:43 PM 

Sổ tay 09 module bồi dưỡng giáo viên phổ thông trong khuôn khổ Chương trình ETEP- Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Naem) Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu Sổ tay bồi dưỡng giáo viên phổ thông (09 Module) thuộc Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Link tải:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10VchYsU0cR_izvpkHYNONZukzciJNmkY
Admin
Lượt xem: 7416  |  Chia sẻ: 0