Ngày đăng 11/12/2019 | 12:00 AM 

Khai mạc kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017- 2019

(Naem) Thực hiện Kế hoạch hoạt động giám sát, đánh giá của Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 11/12/2019 Học viện Quản lý giáo dục đã Khai mạc Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017- 2019.
Tham dự buổi Khai mạc có GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; cùng Đoàn Kiểm đếm độc lập gồm 07 thành viên do TS. Trần Thị Hoài, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội là Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Khai mạc kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017 2019

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Phát biểu chào mừng Đoàn Kiểm đếm độc lập (IVA) tới làm việc tại Học viện Quản lý giáo dục, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó. Thông qua hoạt động kiểm đếm lần này, GS.TS Phạm Quang Trung mong muốn tiếp nhận các ý kiến góp ý từ phía các thành viên của Đoàn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Khai mạc kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017 2019

TS. Trần Thị Hoài, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu tại buổi Khai mạc hoạt động kiểm đếm, TS. Trần Thị Hoài, Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thay mặt các thành viên của Đoàn công tác công bố Quyết định thành lập, danh sách các thành viên của Đoàn và gửi lời cảm ơn tới các đơn vị có liên quan của Học viện Quản lý giáo dục đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo về mặt tài liệu, minh chứng hỗ trợ cho công tác kiểm đếm.

Khai mạc kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017 2019

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện khái quát công tác chuẩn bị cho hoạt động Kiểm đếm tại Học viện Quản lý giáo dục

Trong thời gian làm việc tại Học viện Quản lý giáo dục, Đoàn Kiểm đếm độc lập (IVA) sẽ tiến hành Xác thực Báo cáo đánh giá TEIDI và Thỏa thuận thực hiện Chương trình (PA) năm 2017; Xác thực báo cáo đánh giá TEIDI năm 2019; Thẩm định về quy trình xây dựng Thỏa thuận thực hiện PA, các Báo cáo TEIDI năm 2017 và TEIDI năm 2019 về nội dung, hình thức và các minh chứng đi kèm của các báo cáo, sự phù hợp của các báo cáo với yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, Sổ tay và Hướng dẫn thực hiện Chương trình ETEP của Ban Quản lý Chương trình ETEP.

Khai mạc kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017 2019

Hình ảnh lưu niệm
Học viện Quản lý Giáo dục
Lượt xem: 121  |  Chia sẻ: 0