Bồi dưỡng giáo viên Chương trình GDPT 2018: Khích lệ giáo viên trao đổi, sáng tạo

Bắt đầu từ tháng 10/2019, các trường ĐHSP chủ chốt tham gia Chương trình ETEP (Trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng và Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh), dưới sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, đã phối hợp với các địa phương ...

Bế mạc Hoạt động đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số TEIDI tại Học viện Quản lý giáo dục

au 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hoạt động đánh giá chất lượng theo bộ chỉ số TEIDI tại Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức bế mạc. Các kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy sự phát triển về năng lực của Học viện trong thời gian tham gia Chương ...

Học viện Quản lý giáo dục khai mạc đợt đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số TEIDI năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng thuộc Chương trình ETEP, ngày 27/10/2019, Học viện Quản lý giáo dục chính thức khai mạc đợt đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số phát triển trường sư phạm (TEIDI) năm 2019.

Bộ Giáo dục sắp bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng và hơn 28.000 giáo viên cốt cán

Theo kế hoạch, tháng 9 Bộ sẽ bắt đầu triển khai bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và các tổ trưởng tổ chuyên môn; hết tháng 10 sẽ hoàn thành.