Chương trình ETEP và những hiệu quả tích cực bước đầu

Ngày 10/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp khởi động đoàn hỗ trợ kỹ thuật cuối kỳ của Ngân hàng Thế giới (WB) với chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ...

4000 hiệu trưởng, hiệu phó cốt cán hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng mô-đun 4

4000 hiệu trưởng, hiệu phó cốt cán đã hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng mô-đun 4 về “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở nhà trường phổ thông”.

Hội thảo “Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 08/12, Ban Quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông - ETEP (Bộ GD-ĐT) tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo để thực hiện chương ...

Học viện Quản lý giáo dục Khai mạc bồi dưỡng Module 04 cho hơn 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phổ thông thuộc Chương trình ETEP ...

áng ngày 13/10/2021, Học viện Quản lý giáo dục chính thức khai mạc chương trình bồi dưỡng module 04 “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở nhà trường phổ thông” cho hơn 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt ...

Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục triển khai bồi dưỡng Module 05 cho hơn 4000 Hiệu trưởng/Hiệu phó trường phổ thông trên cả nước

Ngày 16/11/2021, Học viện Quản lý giáo dục Khai mạc các khóa tiếp theo trong Chương trình bồi dưỡng Module 05 “Quản trị Chất lượng giáo dục trường Tiểu học/ THCS/THPT” cho hơn 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trên cả nước trực tiếp thông qua lớp học ảo của Viettel.