Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Có 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn Hiệu trưởng và đáp ứng Chương trình GDPT mới.

Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học cốt cán cho các ...

Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hơn 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, hướng tới triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 19/12/2019 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục khai mạc khóa tập huấn ...

Hội thảo- Tập huấn Hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số TEIDI

Ngày 19/12/2019, đại diện lãnh đạo cùng một số cán bộ cốt cán của Học viện Quản lý giáo dục tham dự Hội thảo- Tập huấn hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số TEIDI trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.

Tập huấn CT GDPT mới cho hàng trăm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học cốt cán

GD&TĐ - 200 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học cốt cán đến từ các tỉnh: Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Định và Quảng Trị được tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề “Quản trị dạy học, giáo dục trong nhà trường”. Khóa tập huấn, bồi dưỡng do Học viện Quản lý ...

Bế mạc Kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP giai đoạn 2017- 2019

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hoạt động kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân thực hiện Chương trình ETEP tại Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức bế mạc. Các kết quả kiểm đếm cho thấy sự đầu tư tâm huyết, đảm bảo đúng quy trình và ...