Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới

Sáng 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ngân hàng Thế giới họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới

Học viện Quản lý giáo dục làm việc với Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật lần 04 của Ngân hàng Thế giới

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình ETEP (Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) tại Học viện Quản lý giáo dục, ngày 22/5/2019 Học viện đã ...

Tọa đàm: Hướng nghiệp sinh viên Công nghệ thông tin với Cách mạng công nghiệp 4.0

Vừa qua, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Tọa đàm Hướng nghiệp sinh viên Công nghệ thông tin với Cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo Khoa học “Giáo dục Cộng hòa Liên bang Đức: Thực tiễn và kinh nghiệm”

Nối tiếp những thành công trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học về quản lý giáo dục, vừa qua Trung tâm Tiên tiến đào tạo Lãnh đạo và cán bộ quản lý đã phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo ...